2018 – Năm của nhân sự chiến lược và loại bỏ tham nhũng (Kỳ 2)

Trong năm 2018, hai Hội nghị quan trọng của Đảng được tiến hành đó là Hội nghị Trung ương 7 và Trung ương 8, khóa XII. Nhiều vấn đề “nóng” đã được đặt lên bàn nghị trường để thảo luận đó là: các chính sách tiền lương, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, tinh giảm bộ máy, cắt giảm biên chế, nhất thể hóa… Trong đó, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ cấp chiến lược được Đảng đặc biệt quan tâm.

Kỳ 2 – Năm tập trung xây dựng cán bộ chiến lược

Có thể nói trong năm vừa qua, công tác cán bộ đã được Đảng và người đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhiều trăn trở đến như vậy. Ngay tại phiên khai mặc Hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hồi tháng 5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra câu hỏi tại sao trong 20 năm qua, công tác cán bộ lại có nhiều bất cập và hiệu quả thấp đến như vậy.

Đây không phải là sự trăn trở mang tính chất “ngẫu nhiên” của người đứng đầu Đảng, Bộ Chính trị. Bởi thực tế đã cho thấy sau 2 năm của đại hội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã có hàng loạt cán bộ vi phạm, ở mọi cấp từ trung ương tới địa phương, mọi ngành, ở cả đương chức, lẫn nghỉ hưu…

Những trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ

Câu hỏi nguyên nhân đó đến từ đâu, sai phạm ở khâu nào, cấp nào? Đã là điều trăn trở trong suốt năm qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi một đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị mặc dù đông nhưng không mạnh, mới chỉ có lượng chứ chưa có chất.

Nhất là khi một số cán bộ, lãnh đọa, quản lý trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược nhưng uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa xứng tầm, lao lý trước tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm. Những cán bộ cấp cao, nhất là ở trong ngành Công an, Quân đội bị xử lý kỷ luật, phải trả giá đắt trước pháp luật trong năm vừa qua là minh chứng rõ nét nhất.

Trăn trở của Tổng Bí thư về một đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp khối cơ quan nhà nước, đang cố tình lợi dụng sơ hở để cố ý làm trái, trục lợi, gây thất thoát tài sản nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Dẫn tới những đại án kinh tế được đưa ra xét xử, cho thấy mức tổn hại nặng nề cho nền kinh tế.

Việc tổn hại kinh tế đất nước không chỉ làm thiệt hại tài sản quốc gia, mà còn mất mát to lớn đề đội ngũ cán bộ, lãnh đạo. Đối tượng trực tiếp tạo nên lòng tin của nhân dân với Đảng và với chế độ.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã thể hiện rõ nét 4 lý do mà dẫn tới sự tồn vong của một chế độ. Trong đó, ngay ở lý do thứ nhất thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định điều này như một bài học xương máu về công tác xây dựng Đảng:

“Sự tan rã của Liên Xô là do nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản chính là vì Đảng Cộng sản lúc đó đã suy thoái, biến chất do quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi… Có thể nói, đây là bài học vô cùng sâu sắc và đắt giá mà mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần phải thấm thía, luôn luôn khắc sâu, ghi nhớ, đừng để đi vào “vết xe đổ” đau xót đó”. – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Vì thế, việc thẳng thắn nhìn nhận, đấu tranh phòng chống tham nhũng đã tạo nên sự chuyển động trong tất cả cán bộ, Đảng viên. Tình trạng “đấu tranh, tránh đâu” về một “vùng cấm, vùng an toàn” cũng không còn là vấn đề mà nhân dân cả nước phải lo lắng, trước sự quyết tâm của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định vai trò của công tác cán bộ

Như một thực tế của 2 năm 2017 và 2018,thì đấu tranh phòng chống tham nhũng đã trở thành một xu thế, một phong trào trong xã hội. Chưa có năm nào mà kết quả phòng, chống tham nhũng, lại làm nức lòng dân đến thế.

Đảng đã và đang cho thấy không phải là thuộc về một số người giàu có, sống cách biệt với dân, bỏ qua mục tiêu lý tưởng cao cả là: “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

Với sự đau đáu về vận mệnh của đất nước, của Đảng, thì công tác cán bộ lại càng được siết chặt hơn nữa. Tình trạng “trên nóng, dưới lại”, “viên đạn bọc đường”, “vùng cấm, vùng an toàn” từ việc được coi là tồn tại, đến nay cũng đã cho thấy sự quyết tâm của những con người dũng cảm, quyết liệt, gạt bỏ lợi ích riêng tư, để vì sự phát triển chung của đất nước.

Ngay từ nhiệm kỳ của Đại hội XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo xây dựng, sửa đổi và bổ sung nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ như: nghị quyết Trung ương 4, 6 và 7.

Trong đó, Bộ Chính trị đã xác định tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh: “Làm quy hoạch, nhưng khác trước là làm quy hoạch cho nhiều khóa, lần này làm trực tiếp cho khóa sắp tới. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là làm thận trọng, chặt chẽ, tập trung nhưng dân chủ, dân chủ nhưng tập trung, công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, không được có lợi ích gì ở đây cả, tuyệt đối tránh. Vì nó dính đến công tác chuẩn bị nhân sự, mà nhân là nhân sự cấp cao nên phải giữ gìn, làm phải có bước đi chặt chẽ, chu đáo, cẩn thận”.

Tổng kết 1 năm về thực hiện quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11, dựa theo kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư. Đã cho thấy mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ kiêm nhiệm chức danh; kiện toàn một số tổ chức và đầu mối hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập, có nhiều kết quả tích cực.

Minh chứng thực tế nhất, đó là thực hiện nghị quyết 18, Trung ương 6, Khóa XII về: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Bộ Công an đã nhanh chóng thực hiện bỏ 6 Tổng cục, giảm 60 đơn vị cấp cục, giảm 300 đơn vị cấp phòng và sáp nhập 20 cơ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 15/10/2018, tổng số biên chế cả nước đã tinh giản là 40.500 người. Trong đó, khối đơn vị sự nghiệp công lập giảm hơn 27 nghìn người.

Sự kiện, Ban chấp hành TƯ Đảng thống nhất 100% giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Và kỳ họp thứ 6 QH khoá 14, có 99,79% ĐBQH bỏ phiếu bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước, hồi tháng 10 vưa qua.

Đã cho thấy nhiệm vụ cách mạng, kỳ vọng của Đảng, sự nghi nhận của nhân dân và sự trưởng thành của đất nước trong thời kỳ đổi mới, công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ. Đây chính là tiếng vang của lịch sử, của đất nước về những cán bộ, lãnh đạo chiến lược trên con đường phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Trải qua gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, dưới ngọn cờ của Đảng đã khẳng định nhân dân Việt Nam sẽ san bằng mọi chướng ngại vật để phát triển, không chỉ gìn giữ non sông đất nước mà còn đưa đất nước lên một tầm cao mới.

Với sự quyết tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ chiến lược từ việc loại bỏ những con sâu tham nhũng ra khỏi bộ máy, nằng những sự kiện kỷ luật, khai trừ, tuyên án về tham nhũng nóng bỏng trong dư luận trong 2 năm qua. Đã cho thấy thời cơ của dân tộc lại được mở rộng ra thêm một lần nữa, lợi ích quốc gia trên con đường chủ nghĩa xã hội chắc chắn sẽ được xây dựng bằng mọi giá, trên chính nền móng là niềm tin của nhân dân về một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo trong sạch, vững mạnh.

(Theo But Danh)