Kỳ lạ Thanh Hóa!
Kinh tế/ Kỳ lạ Thanh Hóa!

(Dân Việt) Nếu không thốt lên cụm từ cảm thán này, thú thật tôi không biết phải...

MÙ U NGƯỢC MÙA
Kinh tế/ MÙ U NGƯỢC MÙA

Thương thân mỏng một cánh chuồn  Tả tơi trong gió đầu nguồn ướt mưa  Tình...

ĐI TÌM TÌNH YÊU
Kinh tế/ ĐI TÌM TÌNH YÊU

Những ngày đi tìm tình yêu Bên vạt mùa sang hằn dấu chân đi lạc Thấy cả...