MỘT LÀNG 600 TỶ PHÚ
Xã hội/ MỘT LÀNG 600 TỶ PHÚ

Gần 600 nông dân chia nhau 1.200 tỷ mỗi năm, các hộ trồng vải ở Lục Ngạn cũng...