Cuba chuẩn bị công nhận kinh tế thị trường

Hôm 22/12/2018, Quốc Hội Cuba đã nhất trí thông qua dự thảo Hiến Pháp mới, công nhận nền kinh thị trường nhưng không từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa và vai trò của đảng Cộng Sản. Dự thảo Hiến Pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 24/02/2019.

Toàn cảnh Quốc Hội Cuba, ngày 21/12/2018. Ảnh Reuters

Trong hai ngày làm việc liên tục, 560 đại biểu Quốc Hội đã điều chỉnh vài điểm cuối cùng của bản dự thảo Hiến Pháp, gồm 229 điều. Bản Hiến Pháp mới sẽ thay thế văn bản hiện hành từ 1976.

AFP cho biết nội dung văn kiện này đã được sửa đổi đến 60% sau ba tháng tham khảo ý kiến của 8,9 triệu người dân Cuba (trên tổng số 11 triệu dân) và có đến 783.174 đề xuất sửa đổi, thêm bớt điều khoản.

Theo dự thảo Hiến Pháp mới, Cuba vẫn tiếp tục xây dựng chủ nghĩa Cộng sản được ghi trong Hiến Pháp hiện nay, duy trì vai trò chỉ đạo của Nhà nước đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, dự thảo Hiến Pháp mới công nhận nền kinh tế thị trường, sở hữu tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, dự thảo Hiến Pháp mới của Cuba cũng quy định, ứng viên chức Chủ tịch nước và Thủ tướng không được quá 60 tuổi. Nhiệm kỳ Chủ tịch là 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Chế độ đa đảng và bầu trực tiếp Chủ tịch nước không được nêu trong dự thảo Hiến Pháp mới.

Trước đó, vào tháng 7-2018, BBC có bài viết với tít: “Cuba muốn bỏ chủ nghĩa Cộng sản”. Và thực tế, nhưng gì đã và đang diễn ra khác xa hoàn toàn với nội dung BBC đưa tin.

(Theo Ngon co)