Cựu chiến binh mặc quân phục lên Livestream là đúng hay sai?

Bạn Phạm Ngọc Kết mới có 1 stt rất hay với tiêu đề “CUỘC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG ĐANG XUẤT HIỆN CÁC NHÂN TỐ GÂY BẤT ỔN”.

Trong số bè bạn trên fb của Thương có rất nhiều bác CCB tường tận vấn đề bạn Phạm Ngọc Kết đã nêu, rằng “Quân đội không cấm quân nhân tham gia MXH, chỉ cấm viết, lai-chim, chia sẻ những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thuần phong mỹ tục, hoặc những vấn đề mà công dân không được phép.”.

Cháu kính mời các bác, các chú CCB giải thích cho mn người rõ, phát biểu trên của bạn Kết có trái với Điều 7 Thông tư 110/2014/TT-BQP hay không?

Khoản 2 Điều 7 Thông tư này nêu rõ “2. Tạo lập và cung cấp thông tin cá nhân với tư cách quân nhân lên các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội.”

Nào, cháu Kính mời các bác CCB Trung Vo, Tuan Nguyen, Nguyên Hà Do HạnhTrung Hiếu Chế Thông Phạm Lê Ngọc Thống Nguyễn Văn ThốngNguyễn Thống Xuan TranThanh Pham Duy, Xường Phi Trần Trịnh Lê Hoài Nam.

Cháu cũng kính mời các bác các bạn Luật sư như bác Luật Sư HoàngTrương Trọng Nghĩa Nguyễn Anh Thơm Nguyễn Luật Sư Hương Luật Sư Đông Luật Sư Đông Luật sư Nguyễn Văn Tùng Luật Sư Luật sư Binh HaLuật Sư Hải Hương… cho ý kiến!

KẾT LUẬN STT- CỰU CHIẾN BINH MẶC QUÂN PHỤC LÊN LIVESTREAM LÀ ĐÚNG!

Thưa các bác các bạn, stt này cháu đã mở cách đây 9 giờ.

Đã có rất nhiều các bác, các bạn tham gia ý kiến. Giờ Thương xin Kết luận rằng CỰU CHIẾN BINH MẶC QUÂN PHỤC LÊN LIVESTREAM LÀ ĐÚNG!

Thương cũng xin nói rõ về căn cứ pháp luật cho Kết luận này.

1. LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Số: 20/VBHN-VPQH ngày 11 tháng 12 năm 2014, tại điểm c) Khoản 1 Điều 37 ghi rõ.

“Điều 37. Quyền lợi của sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ

1. Sĩ quan nghỉ hưu được hưởng quyền lợi sau đây:

c) Sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong những ngày lễ và những cuộc hội họp, những buổi giao lưu truyền thống của quân đội;”

Sĩ quan quân đội nghỉ hưu, tuy không phải là tất cả nhưng thường là Cựu Chiến binh.

Ngoài Luật Sĩ quan thì HIỆN KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUY ĐỊNH NÀO CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRANG PHỤC CỦA CCB.

Có 1 nguyên tắc pháp luật là “Cái gì pháp luật không cấm thì người dân được làm!”

2. Thông tư 110/2014/TT-BQP vẫn đang có hiệu lực!

Khoản 2 Điều 7 Thông tư này về “Các hành vi bị nghiêm cấm” nêu rõ “2. Tạo lập và cung cấp thông tin cá nhân với tư cách quân nhân lên các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội.”

Như vậy, bài rất hay của bạn Phạm Ngọc Kết có đoạn “Quân đội không cấm quân nhân tham gia MXH, chỉ cấm viết, lai-chim, chia sẻ những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thuần phong mỹ tục, hoặc những vấn đề mà công dân không được phép”, Thương thấy cần bổ sung cho chính xác hơn.

Quân đội không cấm quân nhân tham gia MXH nhưng có cấm quân nhân tại ngũ “Tạo lập và cung cấp thông tin cá nhân với tư cách quân nhân lên các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội.”

Lực lượng 47 hiện nay có trên 10 ngàn người đang tham gia đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng. Nhưng dứt khoát họ không Tạo lập và cung cấp thông tin cá nhân với tư cách quân nhân.

(Do vậy, biết đâu, nick fb Hoàng Ngân Thương này cũng là 1 trong số hơn 10 ngàn đó?

“LỰC LƯỢNG 47”- ANH LÀ AI?

Tại sao Quân đội có quy định khắt khe với quân nhân tại ngũ như vậy? Đó là bởi lý do bảo mật thông tin.

Bên ngành Công an cũng có quy định tương tự.

Thông tư 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân đã được Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành, Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/10/2017.

Một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 27 về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân là quy định ứng xử, giao tiếp qua điện thoại và phương tiện điện tử khác.

Theo đó, khi ứng xử, giao tiếp thông qua việc sử dụng các phương tiện điện tử, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tuân thủ quy tắc: không được truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ các thông tin, tài liệu, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục; trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của ngành Công an.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội. (Điều 13)

3. Đảng và Nhà nước, Trung ương Hội CCB Việt Nam KHUYẾN KHÍCH CBB THAM GIA ĐẤU TRANH CHỐNG THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN MXH.

– PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Điều 11. Nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

– Điều Lệ Hội CCB VN cũng có quy định như trên.

– Giáo dục pháp luật và truyền lửa Cách mạng cho Thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của CCB, Trung ương Hội CCB đã có hẳn 1 Chương trình hành động về vấn đề này.

– Ngày 14/12/2017, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã chính thức khai mạc.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của độc lập tự do được đổi bằng sự hy sinh cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình, vì vậy nhiệm vụ hàng đầu của Hội Cựu chiến binh là kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng”.

Hội đồng thời phải chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; xử lý kiên quyết, kịp thời các tình huống phức tạp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hoàng Ngân Thương