Đã hết hạn nghỉ phép, Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM vẫn đang trốn ở Mỹ, không chịu về?

Đã hết thời hạn nghỉ phép 2 ngày nhưng ông Hoàng Như Cương- Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM vẫn được xa’c nhận đang ở Mỹ.

Trước đó, ngày 9/12/2018, ông Hoàng Như Cương- Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM(MAUR) đồng thời là Bí thư Đảng uỷ của Ban này đã viết đơn bằng tay xin nghỉ việc đột xuất để đi nước ngoài có việc gia đình.

Trong đơn ông Cương xin nghỉ từ 10/12 đến hết ngày 30/12/2018 và nghỉ việc không hưởng lương. Đơn này ông Cương gửi cho Trưởng Ban MAUR Lê Nguyễn Minh Quang và đề nghị Trưởng Ban có văn bản báo cáo UBND TPHCM về việc ông xin nghỉ việc để đi nước ngoài đột xuất mà không kịp chờ ý kiến quyê’t định cho phép của lãnh đạo UBND th.à.n.h phố.

Trong đơn xin nghỉ lần này, ông Hoàng Như Cương tiếp tục đề đạt nguyện vọng của mình là lãnh đạo thành phố giải quyê’t cho ông xin nghỉ việc đơn phương mà trước đó vào ngày 16/11/2018 ông đã làm đơn nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Trong đơn ông Cương gửi trước khi đi Mỹ, ông cho rằng mình đã giải trình dự thảo kê’t luận của Thanh tra TPHCM và dự thảo kê’t luận của Kiểm toa’n Nhà nước về những sai phạm tại dự a’n metro số 1 đồng thời đã làm bản kiểm điểm cá nhân sau thanh tra gửi cho lãnh đạo UBND TPHCM. Trước đó, vào ngày 16/11/2018, ông Cương đã viết đơn xin nghỉ việc đơn phương với lý do gia đình ông ở Mỹ có chuyện đột xuất nhưng ông Cương không cho biết việc đột xuất của cá nhân là gì.

Ông Cương là Bí thư Đảng uỷ của Ban MAUR, tương đương một sở, đang quản lý vốn hàng trăm ngàn tỷ tuy nhiên, việc nghỉ việc và đi nước ngoài không xin phép của ông Cương được cho là bất thường ở ban này. Theo quy định về việc quản lý và xe’t duyệt ca’n bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, UBND TP HCM đã ban hành Quyê’t định số 12/2018/QĐ-UBND vào tha’ng 4/2018.

Đến ngày 15/12 UBND TP HCM cũng ban h.à.n.h chỉ thị câ’m công chức không xuất ngoại, trừ các trường hợp đặc biệt do người đứng đ.ầ.u UBND TP quyê’t định. Nếu vi phạm sẽ bị x.ử lý theo quy định của Đảng và pha’p luật của Nhà nước, đồng thời xem xe’t trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan.

(Theo Tien Phong)