Hóa ra t ham n hũng đã được nâng lên tầm “văn hóa”?

Tham nhũng chỉ xảy ra đối với người có chức có quyền, ngoài ra chẳng dân lành nào có “điều kiện” để mà nảy sinh tà ý th am nh ũng cả! Thế thì việc mà chú ấy gọi “xây dựng văn hóa không tha.m nh ũng” là gì nhỉ? Chưa kể với phát ngôn như vậy, hóa ra t ham n hũng đã trở thành “văn hóa” cốt lõi không thể thiếu? 

Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói là xây dựng văn hóa đạo đức làm người bao gồm lễ, nghĩa, nhân, trí, trung trực, liêm khiết, hy sinh,… chứ chưa hề nghe đến cái khái niệm kỳ quặc “văn hóa không th am nh ũng” của một chú mang làm Chủ tịch cái thủ đô to đùng, bao giờ!

Đúng là thời buổi văn hóa lộn tùng phèo! Chán ngán thay!!!

Và chứng tỏ th am nh ũng (qu an chức) đang ở mức báo động!

Cách đây mấy tháng, ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn ra nguyên cái văn bản quy định tiếp dân không được quay phim.

Vậy, các vị muốn chống th am lam nh ũng nhiễu dân nhưng lại không muốn cho dân thực hiện quyền quay phim chụp ảnh để giám sát cán bộ, l ãnh đạo thì ai sẽ chống th am nh ũng và chống th am nh.ũng như thế nào???

Từng bước là từng bước ra sao?

Theo FB Lan Anh