Không như Mỹ, Nhật, Việt Nam đóng góp âm thầm, lặng lẽ nhưng mang ý nghĩa to lớn cho nhân loại

Loading...

Bạn có biết người Nhật đem gì đến cho Châu Phi không? Họ mang đến xe hơi trong khi người dân ở đó thì cần cái để ăn.

Bạn có biết người Mỹ, Pháp, Anh mang gì đến cho Châu Phi không? Là B-O-M! Cái loại vứt xuống mà không ăn được đấy.

Bạn có biết hàng triệu mảnh ruộng lúa nước ở Châu Phi và Trung Mỹ từ đâu mà ra không? Từ Việt Nam ra đấy! Chính Việt Nam thò tay gieo những hạt mầm nhỏ bé cứu đói cả Châu Lục đấy!

Bạn nói “y tế Việt Nam thua Lào, thua Cam”. Nhưng sao tôi toàn thấy bác sĩ tình nguyện Việt Nam sang Lào-Cam khám chữa bệnh miễn phí cho dân. Mà không bao giờ thấy bác sĩ Lào-Cam qua khám chữa bệnh miễn phí cho người Việt bao giờ?

Nếu có người hỏi bạn “Việt Nam đã làm được gì cho thế giới?” Hãy mạnh dạn trả lời “Chúng tôi không hào phóng đem b-o-m đ-ạ-n đi ban phát cho các nước khác, như cái cách những quốc gia “văn minh” đã và đang làm. Chúng tôi đem đến miếng cơm cho người dân nghèo khi họ cần, chúng tôi đem tới mạng viễn thông. Hai thứ đảm bảo an ninh lương thực và thông tin liên lạc cho lục địa đen. Và chúng tôi đã đánh sập hệ thống thuộc địa trên toàn thế giới của chủ nghĩa thực dân.

Bạn có biết người Mỹ, Pháp, Anh mang gì đến cho Châu Phi không? Là B-O-M! Cái loại vứt xuống mà không ăn được đấy. Việt Nam, đất nước nhỏ bé tuy chưa giàu nhưng đã có những đóng góp âm thầm, lặng lẽ nhưng mang ý nghĩa to lớn cho nhân loại!!!.

Loading...