Màn tranh luận của chị thương lái khiến khiến hàng nghìn lãnh đạo, giáo sư tiến sĩ của Việt Nam phải cúi đầu xấu hổ!

“Thương lái Trung Quốc vào đến tận vùng sâu, vùng xa, đến bất cứ ngõ hẻm nào của Việt Nam và họ giỏi hơn chúng ta là Việt Nam có gì ngon nhất, thời điểm nào thu hoạch để thu mua”.