Hà Tĩnh

Khi nghệ sĩ c âm, đ iếc “có chọn lọc”

Thời sự/ Khi nghệ sĩ c âm, đ iếc “có chọn lọc”

Không phải tự nhiên lại nói như vậy, bởi sau hàng loạt biến cố, chúng ta chỉ thấy ‘những người có tầm ảnh hưởng’ ở Việt Nam bịt tai che mắt như kẻ c âm người đ iếc! Ngược đời ở chỗ, nếu như ở trong nước thì im như...