Hong Kong

Hong Kong – Nếu ngày mai có “tắm m.á.u”

Quốc tế/ Hong Kong – Nếu ngày mai có “tắm m.á.u”

Với hàng ngàn binh lính và hàng trăm xe quân sự tập trung tại Thâm Quyến như một đe dọa trực tiếp sẵn sàng tràn qua Hong Kong, “quốc gia c.ô.n đ.ồ” Trung Quốc (từ của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus trong buổi họp báo ngày...