ô nhiêm môi trường

Nhà máy nhiệt điện: Bom nổ chậm

Góc độc giả/ Nhà máy nhiệt điện: Bom nổ chậm

Trong tiến trình đổi mới từ sau 1986 của Việt Nam đến nay, tôi đặc biệt chú ý đến nhiệt điện. Với một phóng viên viết môi trường lâu năm như tôi, nhiệt điện là một loại “bom nổ chậm”. Khi nó “nổ”, dù bạn cách nó hàng trăm...