rạng đông

Là cán bộ mà “dối trên lừa dưới” là họa cho đất nước

Góc độc giả/ Là cán bộ mà “dối trên lừa dưới” là họa cho đất nước

Những ngày qua người dân vô cùng phẫn nộ về việc UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) bịa ra kết quả “giả” của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, rằng vụ cháy ở Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông là an...