Shark Liên

Chống đối cả cộng đồng, Shark Liên đang tự vả vào mặt mình!

Góc độc giả/ Chống đối cả cộng đồng, Shark Liên đang tự vả vào mặt mình!

Vài dòng gửi người phụ nữ tên Liên! Khi bà đã coi những lời phản biện và thắc mắc của người dân chỉ là những tiếng sủa thì mọi triết lý kinh doanh mà bà từng muốn truyền đạt đến mọi người từ trước đến giờ đã lộ rõ chỉ...