Trương Minh Tuấn

Hoan hô Bộ Chính trị

Chính trị/ Hoan hô Bộ Chính trị

Chiều qua, 12/7, Văn phòng Trung ương Đảng công bố tin Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016...