Thủ tướng yêu cầu thu hồi toàn bộ đất quốc phòng hoạt động sai phạm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng thu hồi toàn bộ các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả. 

Tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng kiên quyết thanh lý, thu hồi toàn bộ các hợp đồng đất quốc phòng hết thời hạn, sai phạm và sử dụng không hiệu quả, tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các văn bản để trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng phải làm mẫu mực về việc cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao đất của các doanh nghiệp về xây dựng, thương mại, dịch vụ và các doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giao cho địa phương để phát triển kinh tế- xã hội và quản lý theo luật định; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp hiệu quả trong việc sử dụng đất quốc phòng và cả nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ quân đội không để lãng phí nguồn lực.

Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng thừa nhận đến nay qua kiểm tra rà soát khu đất của Bộ Quốc phòng có sai phạm trong sử dụng, còn một số thiếu sót, khuyết điểm. Do đó sẽ kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức, cá nhân sai phạm và không có vùng cấm. Xử lý công khai, minh bạch và thông tin rõ ràng cho báo chí.

(Nguồn: RFA)