Vẫn còn hàng trăm nghìn người phản ánh phải bôi trơn khi làm sổ đỏ

Theo khảo sát, còn khoảng 17% số người trong gần 4 triệu người đi làm sổ đỏ từ năm 2016 phản ánh vẫn phải bôi trơn để làm thủ tục cấp sổ.

Theo Bộ TNMT, vẫn còn hàng trăm nghìn người dân phản ánh phải bôi trơn khi làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Tại hội nghị giao ban công tác tài nguyên và môi trường các tỉnh khu vực phía bắc diễn ra trong ngày 13.8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) Trần Hồng Hà cho biết, thống kê thời gian qua cho thấy tỉ lệ phản ánh có bôi trơn khi làm sổ đỏ đã giảm khá nhiều so với năm 2015 (44%).

Từ 2016 đến nay, toàn ngành đất đai cả nước đã cấp gần 4 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) mới.

Tới nay, theo khảo sát, còn khoảng 17% số người đi làm sổ đỏ trong gần 4 triệu người kể trên phản ánh có tình trạng bôi trơn. Con số này ước tính gần 700 nghìn người.

Bộ TNMT đánh giá, việc cấp sổ đỏ còn nhiều trường hợp tồn đọng chậm giải quyết; thủ tục hành chính về đất đai còn nhiều trường hợp thực hiện chưa đúng quy định về hồ sơ, trình tự công việc, thẩm quyền giải quyết, làm phức tạp thêm thủ tục, thời gian thực hiện kéo dài, gây phiền hà cho người dân.

Cũng tại hội nghị, nhiều bất cập trong quản lý đất đai tại các tỉnh phía Bắc cũng được Bộ TNMT chỉ rõ. Cụ thể, việc thực hiện từng nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như: ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo phân cấp còn chậm, chưa đầy đủ, nhiều nội dung đã ban hành chưa phù hợp với thực tế và quy định pháp luật đất đai hiện hành.

Việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được duyệt ở các cấp chưa thật sự được quan tâm; việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất theo hình thức đấu giá thực hiện còn hạn chế; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng đã nhiều năm mà không xử lý.

Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án lớn còn chậm; bảng giá đất của nhiều địa phương ban hành với mức giá còn thấp so với giá phổ biến trên thị trường.

Cũng theo lãnh đạo Bộ TNMT, đến nay toàn vùng phía bắc đã đo đạc bản đồ địa chính ở các loại tỷ lệ được hơn 13 triệu ha trong tổng số hơn gần 17 triệu ha, đạt 78% tổng diện tích tự nhiên. Tính đến hết tháng 5.2018, tỷ lệ cấp sổ đỏ lần đầu của vùng phía Bắc đạt 96,9% diện tích cần cấp.

Trong đó đất sản xuất nông nghiệp đạt 97,7%, đất lâm nghiệp đạt 93,3%, đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 75,6%, đất ở nông thôn đạt 98,1%, đất ở đô thị đạt 94,9%, đất chuyên dùng đạt 99,2%. Theo báo cáo của 20/31 tỉnh, thành phố thuộc vùng phía Bắc, hiện còn tồn khoảng trên 1,5 triệu trường hợp chưa được cấp sổ đỏ.

(Theo Lao động)